در سالهای اخیر در صنعت ساخت و ساز کشور، عایق کاری ساختمانها و بهینه سازی مصرف انرژی، ایمنی و تسریع در امر ساخت و ساز، سبک سازی، صنعتی سازی ساختمان و ایمنی در برابر زلزله نکات قابل توجه بوده است.

این مهم ما را بر این داشت تا در صنعت مصالح ساختمان که با تحقیقات و مطالعه کارشناسان شرکت آسان سازه فناوری نوین محصولی جدید با کیفیتی بسیار بالا، سبک و نصب سریع وارد عرصه ساخت و ساز کشور شود.

گواهینامه ی فنی